KONTA WIRTUALNE

 

Program KONTA WIRTUALNE pozwala na przeniesienie wpłat lokatorów na indywidualne (przypisane im przez bank) konta wirtualne do systemu CZYNSZ firmy INPO. Dane o operacjach na kontach wirtualnych mogą być pobierane przez  pocztę bankowego systemu KONTAKT, pocztę internetową, bądź z dyskietek przygotowywanych przez bank. 

Program KONTA WIRTUALNE umożliwia ponadto: 

1. Automatyczne nadanie i sprawdzenie numeru konta wirtualnego dla każdego lokalu.

2. Wydrukowanie książeczek opłat z nadrukiem zawierającym nadane konta.

3. Wydruk zestawień wpłat na konta wirtualne z zadanego okresu.

Dane gromadzone są przez program w typowych plikach baz danych z rozszerzeniem „dbf” używanych przez język dBase i Clipper. Bez trudu można je importować i przetwarzać w arkuszach kalkulacyjnych typu Microsoft Excel itp.

Szczegóły (087) 737-71-72 lub 602-641-653

mailto:sfor@wp.pl

Spis programów