KOSZTY

 

Program KOSZTY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH został napisany w latach 2002 – 2003 na zamówienie MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w Suwałkach i tam wdrożony. Szczególny nacisk położono na dostosowanie szaty graficznej i filozofii obsługi tego programu do standardów przyjętych w eksploatowanym powszechnie przez Spółdzielnie Mieszkaniowe programie CZYNSZ. W wersji podstawowej program umożliwia:

1. Automatyczne przepisanie danych o lokalach, lokatorach, budynkach i osiedlach z programu CZYNSZ.

2. Ręczne korygowanie powyższych danych w miarę potrzeby.

3. Przypisanie lokalowi w bazie danych dodatkowych pól zawierających dane o ilości przeliczeniowych lokali, ilości zamieszkałych osób (dla naliczania opłat za gaz) i rekordu gromadzenia opłat za wodę.

4. Założenie 8 kont (dekretów) związanych z rodzajem prowadzonej ewidencji kosztów i dochodów (ilość grup może być zwiększona - wersja 6-21 programu).

5. Ręczne księgowanie dowolnych kwot na poszczególne konta po stronie WINIEN lub MA.

6. Automatyczne naliczanie i zaksięgowanie miesięcznej raty CZYNSZU w rozbiciu na dekrety.

7. Automatyczne naliczenie i zaksięgowanie opłat za zużytą ciepłą i zimną wodę w/g zapisów w programie WODA.

8. Prowadzenie rejestrów dochodów i kosztów.

9. Prowadzenie rejestrów sald jednostek rozliczeniowych (w zależności od skonfigurowania dekretu mogą to być osiedla, budynki, segmenty budynków lub klatki).

10. Prowadzenie kartoteki operacji księgowych dotyczących lokalu dla każdego dekretu.

11. Wydruk powiadomień lokatorów o stanie ich kont

12. Wydruk list, zestawień kont, sald kont w różnych układach i wariantach.

Dane gromadzone są przez program w typowych plikach baz danych z rozszerzeniem „dbf” używanych przez język dBase i Clipper. Bez trudu można je importować i przetwarzać w arkuszach kalkulacyjnych typu Microsoft Excel itp.

Szczegóły (087) 737-71-72 lub 602-641-653

mailto:sfor@wp.pl

Spis programów