DODATKI MIESZKANIOWE

 

Program DODATKI MIESZKANIOWE pozwala na przeniesienie i automatyczne zaksięgowanie  przyznanych przez ZBM dodatków mieszkaniowych w systemie CZYNSZ firmy INPO. Dane o przyznanych dodatkach mog± być pobierane przez pocztę internetow±, b±dĽ z dyskietek przygotowanych przez ZBM. Format danych zależy od możliwo¶ci ich eksportu przez systemu informatyczny ZBM.  

Szczegóły (087) 737-71-72 lub 602-641-653

mailto:sfor@wp.pl

Spis programów