ADA-CO

 

Program ADA-CO został napisany w latach 2006-2007 na zamówienie MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w Suwałkach i tam wdrożony. Pozwala one na bardzo łatwe przygotowanie pliku wsadowego dla modułu CZYNSZE z naliczeniem kwot rozliczenia CO w/g klucza powierzchnia lub ilość osób. Możliwość rozliczenia dowolnej kwoty na dowolną pulę zasobów także według ilości zamieszkałych osób pozwala na wykorzystanie tego oprogramowania także do innych celów niż tylko do rozliczania CO.

 

Szczegóły (087) 737-71-72 lub 602-641-653

mailto:sfor@wp.pl

Spis programów