ADA-ANAL

 

Program ADA-ANAL został napisany w latach 2007-2008 na zamówienie MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w Suwałkach i tam wdrożony. Stanowi on alternatywę dla modułu ANALIZY systemu ADA oraz FK-> Koszty -> Rozliczenia - analiza i pozwala na bazie importowanych okresowo danych przygotować bardzo szczegółowe raporty o wynikach ekonomicznych działalności Spółdzielni. 

W wersji podstawowej program umożliwia przygotowanie dowolnej liczby szablonów dla rozliczenia jednego lub kilku wybranych kosztów. Każdy szablon może raportować dane dotyczące dowolnej liczby typów zasobów lub grup (zawierających kilka typów zasobów) w rozbiciu na nieruchomości. Po stronie kosztów prezentowane są dla każdego typu zasobu dane z modułu FK-KOSZTY. Po stronie przychodów z naliczeń czynszowych. Dane te można uzupełnić o BO z roku poprzedniego zawierające osobno dla każdego typu zasobu:

- kwoty BO dotyczące pożytków tylko z danej nieruchomości

- kwoty BO dotyczące pożytków całej administracji

- kwoty BO dotyczącej wyniku z poprzedniego roku  

Dla każdego szablonu Istnieje możliwość dokonania naliczenia w/g typu zasobu (lub grupy zasobów) do poziomu tylko kosztu lub szczegółowo do subkosztów.

Przy odpowiednio skonfigurowanych parametrach zasobów, oraz odpowiednim ich powiązania z rodzajami działalności w Kosztach FK umożliwia to uzyskanie bardzo szczegółowych informacji o wyniku finansowym w rozbiciu na przykład na lokale których użytkownicy są lub nie są członkami spółdzielni bez względu na typ lokalu.

Szczegóły (087) 737-71-72 lub 602-641-653

mailto:sfor@wp.pl

Spis programów